رادیو آباده برای مدت کوتاهی به تعطیلات رفته است به زودی با برنامه های متنوع باز خواهیم گشت

جهت ثبت نام و همکاری با رادیو کلیک کنید